Jak být více vidět?

[big]
Chcete zviditelnit svou neziskovku a své aktivity?Jan Rybář
Právě pro Vás je náš vzdělávací program Un Dia … Daruji jeden den. Účastněte se praktických workshopů s konkrétními výstupy použitelnými hned v praxi.
[/big]
[hr]

Jak být více vidět? je název workshopu, který vede Jan Rybář. Na workshopu budete mít možnost věnovat se následujícím tématům:
Proč nikoho nezajímáte i když děláte skvělé věci?
Dělat něco dobrého nestačí … Hospodský test. Jak vymyslet něco, co by mohlo zaujmout (novináře) Co jsou a nejsou média a jaká média jsou relevantní pro mou organizaci nebo projekt. Potřebuji opravdu celostátní dosah, když má organizaci působí jen v jednom regionu? Jak komunikovat se „svými“ novináři a udržet si jejich pozornost. Sociální média jsou opravdu média. Mediální desatero. O zprávách, co jsou opravdu tiskové.
Budete mít možnost zkusit si na svém vlastním projektu/příkladě jeho propagaci a vymyšlení PR strategie, která je úspěšná a funguje.
[hr]
Průběh workshopu
Workshop na téma Jak být více vidět? vedou různí vedoucí workshopů. Délka workshopu je 8 nebo 16 hodin. Program je vždy znovu sestaven pro další kolo Un Dia … Daruji jeden den. Struktura dne je přesně daná a účastníci ji obdrží před začátkem workshopu. Lektoři se na workshopy odpovědně připravují, mají informace o účastnících a  každý workshop uzpůsobí jejich potřebám.

Workshop Jak být více vidět? vedli v minulosti z různých úhů pohledu tito vedoucí workshopů: Jan Rybář, Kateřina Kašparová, Jana Bömer.