Leadership

[big]Taťána le Moigne vede workshop Leadership
Vedete neziskovou organizaci a chcete podpořit ve svém úsilí?
Leadership znamená umět vést sebe i ty druhé. Jak úspěšně vést neziskovou organizaci nebo pracovní tým projektu?
[/big][hr]Leadership také znamená umět rozdělit role, delegovat odpovědnost a motivovat spolupracovníky. Jak je nutná kontrola a jaké jsou její formy? Jak efektivně vést porady? Jaký je rozdíl mezi poradou a brainstormingem? Time management – jak stihnout vše potřebné, jak rozeznat, kerý úkol je lepší delegovat a který je lepší udělat sám? Jak se pozná dobrý manažer?

Co nám pomáhá při vedení lidí a co nás naopak brzdí v rozvoji a v práci? Jaké známe způsoby vedení lidí – umíte v lidech rozeznat jejich opravdový potenciál? Umíte své zaměstnace a kolegy motivovat? Jaký je rozdíl mezi koučováním a direktivním přístupem? Co je nakonec výhodnější a přínosnější pro Vás, Vaší neziskovku a Vaše spolupracovníky?


Průběh workshopu
Workshop na téma Leadership vedou různí vedoucí workshopů. Délka workshopu je 8 nebo 16 hodin. Program je vždy znovu sestaven pro další kolo Un Dia … Daruji jeden den. Struktura dne je přesně daná a účastníci ji obdrží před začátkem workshopu. Lektoři se na workshopy odpovědně připravují, mají informace o účastnících a  každý workshop uzpůsobí jejich potřebám.

Workshop Leadership vedli v minulosti z různých úhů pohledu tito vedoucí workshopů: Taťána le Moigne, Branislav Jakabovič a Tomáš Potěšil.