Praktické informace pro účastníky Akademie radosti

Akademie radosti  je unikátní nezávislý vzdělávací program. Setkáte se zde s lektory, kteří jsou špičky ve svém oboru. Setkáte se zde ale i s inspirativními aktivními lidmi, kteří mají potřebu pozitivní ovlivňovat své okolí. To vytvoří  úžasnou  tvůrčí atmosféru, která váš projekt, organizaci, ale i vás samotné  posune  o obrovský kus dopředu a podpoří vás na vaší cestě.

Akademie radosti je určena pro všechny typy neziskových, příspěvkových organizací a sociální podniky bez ohledu na zaměření a region. Díky tomu, že je program realizován hlavně dobrovolníky, je pro účastníky za dotovanou cenu 14.400 Kč (900 Kč/den) včetně ubytování a stravy. Získáte 128 hodin skvělého vzdělávání s odborníky z praxe s možností navazujícího mentorinku a koučinku.  Doporučujeme absolvování celé akademie, protože na sebe workshopy navazují a jdou směrem od vize přes jednotlivé kroky vedoucí k jejímu naplňování až k detailům.  Získáte tak ucelený přehled od A do Z.

Rozhodli jsme se ale umožnit také absolvování jednotlivých modulů v ceně 1200 Kč / den, tedy třídenní  za 3.600  Kč  a dvoudenní 2.400 Kč . Přednost však budou mít účastníci, kteří se rozhodnou pro absolvování celé akademie.

Pro větší pestrost a vzájemnou inspiraci jsme se rozhodli poskytnout tři volná místa pro účastníky z komerčních firem za stále skvělou cenu 24.000 Kč (1.500 Kč/den) .


Průběh workshopů vzdělávacího programu Akademie radosti
Místo konání workshopů bude upřesněno. Morana nebo Čechy? Nebo Praha? Ozvěte se nám, kde byste se s námi rádi potkali.

Dopravu řeší každý účastník individuálně.

Časový rámec:: 9 hod – 17 hod  s přestávkou na oběd a dva coffee breaky. Příchod a registrace účastníků 8:30  – 9 hod.

Nezbytné vybavení: psací potřeby, pohodlné oblečení, otevřená mysl.


Platební a storno podmínky pro workshopy vzdělávacího programu Akademie radosti


Účastník se svým přihlášením a účastí na vzdělávacím programu zavazuje k následujícím podmínkám:

1. Přihlašování a platba:
1.1. Přihláška do po programu se podává prostřednictvím online formuláře.
1.2. Po vyplnění online přihlášky je účastník zařazen mezi ostatní zájemce o účast v programu. Uzávěrka přihlášek je vždy vyhlášena a zveřejněna na našem webu. Po této uzávěrce je účastník do 14 dnů  informován o svém přijetí/nepřijetí do programu. Počet míst je omezen na max. 16 účastníků, tak, aby skupina mohla kvalitně pracovat. Účastníci jsou vybíráni na základě motivací, které píší do online přihlášky. Účastníky vybírá pokaždé jiný tým sestavený z lektorů a týmu radosti 3.0.
1.3. Poplatek za účast se platí převodem na účet radosti 3.0. Číslo účtu: 11115444/5500 a to hned po obdržení informace o přijetí do programu. Do zprávy pro příjemce uveďte prosím jméno účastníka a organizace. Při přihlášení více účastníků z jedné organizace je možné domluvit individuální slevu.

2. Storno a další podmínky účasti:
1.1. Odhlásíte-li se do 10 dnů před začátkem prvního workshopu, vrátíme Vám zpět zaplacené kurzovné v plné výši přijaté platby.
1.2. Odhlásíte-li se v době kratší než 10 dnů před začátkem (nebo v průběhu či po skončení) programu na základě vlastního rozhodnutí nebo i nečekaných důvodů (např. nemoc nebo rodinné záležitosti), je zaplacené kurzovné v plné výši nevratné. Máte však možnost za sebe poslat náhradníka (kolegu, jinou neziskovku apod.).
1.3. Účast na vzdělávacím programu je dobrovolná. Účastník je v celém průběhu vzdělávacích workshopů odpovědný sám za sebe.
1.4. Účastnická organizace nebo účastník sám, se zavazuje, že v rámci propagace vzdělávacího programu vloží na své webové stránky informaci o zapojení se do vzdělávacím programu (prolink s logem radosti 3.0).
1.5.Účastník se dále zavazuje, že bude na workshopy chodit včas, a že bude plnit úkoly zadávané školiteli podle svého nejlepšího vědomí.
1.6. Účastník se dále zavazuje, že dodrží pravidla mlčenlivosti o věcech, které budou probíhat na workshopech a to, když o to jeden, nebo více účastníků požádají.


Souhlas se zpracováním osobních údajů: Na základě zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů výslovně prohlašuji, že odesláním formuláře přihlášky spolu s údaji v něm uvedenými, souhlasím se zpracováním mnou poskytnutých osobních údajů a jejich zařazením do databáze, která je ve vlastnictví radosti 3.0 s tím, že tyto údaje nebudou poskytnuty třetím stranám bez mého souhlasu a budou použity radostí 3.0 pouze pro účely předávání dalších informací k pořádaným akcím.  Beru na vědomí, že shora uvedený souhlas s poskytnutím osobních údajů může být kdykoli odvolán a to pouze písemnou formou (e-mail) s tím, že následně dojde k vymazání všech mých údajů z databáze radosti 3.0 s účinností 30 dnů ode dne, kdy bude odvolání souhlasu doručeno vlastníkovi databáze.

V případě dotazů nás prosím kontaktujte.