Firemní fundraising

[big]
Jana Šorfová a firemní fundraising

Umíte finančně zabezpečit svou neziskovou organizaci nebo projekt? Chcete získat zkušenosti ředitelky Středočeské galerie, Jany Šorfové? Právě pro Vás je náš vzdělávací program Un Dia … Daruji jeden den. Účastněte se praktických workshopů s konkrétními výstupy použitelnými hned v praxi.
[/big]


Firemní fundrasing není jen získávání peněz pro organizaci nebo projekt. Znamená to mnohem více. Workshop na téma Firemní fundraising dává účastníkům možnost zamyslet se, zda-li jsou dostatečně vybaveni dovedností, jak zabezpečit finančně organizaci. S využitím nejrůznějších cvičení budete mít možnost sami i spolu s ostatními procvičovat své dovednosti i objevit nové, a zdokonalit se v umění jako je fundraising.
Desatero: organizovanost, trpělivost, networking, otevřenost vůči okolí, mezinárodní rozhled, disciplinovanost, umění naslouchat, profesionalita, ohleduplnost, umět požádat a poděkovat. Cvičení na téma desatero.


Průběh workshopu
Workshop na téma Firemní fundraising vedou různí vedoucí workshopů. Délka workshopu je 8 nebo 16 hodin. Program je vždy znovu sestaven pro další kolo Un Dia … Daruji jeden den. Struktura dne je přesně daná a účastníci ji obdrží před začátkem workshopu. Lektoři se na workshopy odpovědně připravují, mají informace o účastnících a  každý workshop uzpůsobí jejich potřebám.

Workshop Firemní fundraising vedli v minulosti z různých úhů pohledu tito vedoucí workshopů: Jana Šorfová, a Tomáš Moravec a Jana Bömer.