Online marketing

[big]Tomáš Jindříšek vede workshop Online marketing
Co mohou přinést digitální kanály a jak funguje web jako základní pilíř komunikace? Účastněte se workshopu Online marketing, který vede Tomáš Jindříšek a můžete si vyzkoušet, jak je možné efektivně využít internet ve váš prospěch.
[/big]


Témata workshopu:
Jak komunikujeme na webu?
Jaký používáme jazyk? Nebuďte formální, buďte sví.
Vytvořte příběhy na web a sociální média.
Jak definujeme svou cílovou skupinu? Koho chceme oslovit a co je naším záměrem. Volba komunikační strategie aneb použití srozumitelného jazyka.
Psychologie lidí online.
Toto je výčet témat, kterými se na workshopu budete zabývat a prakticky zkoušet na vlastních projektech. Společně s lektorem a dalšími účastníky budete definovat vaší cílovou skupinu, vytvářet příběh a hledat vhodnou komunikační strategii právě pro vaší organizaci nebo projekt. Témata jsou orientační – společně s lektorem najdete ta nejdůležitější, kterými se budete v průběhu dne zabývat.


Průběh workshopu
Workshop na téma Online marketing vedou různí vedoucí workshopů. Délka workshopu je 8 nebo 16 hodin. Program je vždy znovu sestaven pro další kolo Un Dia … Daruji jeden den. Struktura dne je přesně daná a účastníci ji obdrží před začátkem workshopu. Lektoři se na workshopy odpovědně připravují, mají informace o účastnících a  každý workshop uzpůsobí jejich potřebám.

„Díky Tomášovi jsem si odnesla dvě A4 nápadů, jak u nás vylepšit web a jak oslovit naše okolí, od kterého chceme pomoci“.
Účastnice workshopu v Pardubicích, podzim 2014

„Lektor srozumitelně předal velké množství užitečných a v praxi využitelných informací. Problematiku zprostředkuje názorně a jednoduše. Mnoho cenných příkladů z praxe, perfektní přednáška. Děkuji!“
František Janeba, podzim 2014

Workshop Online Marketing, Pardubice, podzim 2014

Workshop Online marketing vedli v minulosti z různých úhů pohledu tito vedoucí workshopů: Adam Javůrek, Martin Kopta, Matěj Novák a Tomáš Jindříšek.