Tvorba byznys plánu

[big]Společná práce účastníků na vybraném projektu
Vymýšlíte, píšete a řídíte projekty? Jsou finančně úspěšné? Nebo potřebujete, aby byly finančně úspěšnými? Právě pro Vás je náš vzdělávací program Un Dia … Daruji jeden den. Účastněte se praktických workshopů s konkrétními výstupy použitelnými hned v praxi.

[/big]


Workshop Tvorba byznys plánu vede Adriana Krnáčová a další lektoři.

Proč chceme podnikat? Společné cvičení: mýty a demytizace podnikání
Co je byznys plán a na co ho potřebujeme?
Co je potřebné vědět předtím než založíme společnost? Co je potřebné vědět předtím než začneme projekt? Rozdělení do skupin a zadání úkolu – diskuse nad výsledkem ve skupinách (kouzlo analýz SWOT, PEST a konkurence). Práce na individuálních projektech ve spolupráci s ostatními účastníky pod vedením vedoucí workshopu.
Strategie a finance, marketing/prodej, worst case best case scenerio.


Průběh workshopu
Workshop na téma Tvorba byznys plánu vedou různí vedoucí workshopů. Délka workshopu je 8 nebo 16 hodin. Program je vždy znovu sestaven pro další kolo Un Dia … Daruji jeden den. Struktura dne je přesně daná a účastníci ji obdrží před začátkem workshopu. Lektoři se na workshopy odpovědně připravují, mají informace o účastnících a  každý workshop uzpůsobí jejich potřebám.

Workshop Tvorba byznys plánu vedli v minulosti z různých úhů pohledu tito vedoucí workshopů: Adriana Krnáčová, Ivan Mareš, Jiří Sobek, Pavel Reich a Martin Zelenka.